Shyamnagar GP

Shyamnagar Gram Panchayat

Overview

 • Area

  2698.02 Hectare

 • Households

  2899

 • Total Population

  15943

 • Male Population

  8209

 • Female Population

  7734

Office Staffs

Name Designation Contact
Executive Assistant
Sukanta Samanta
Secretary
9735241385
Abdul Salam
Nirman Sahayak
9734457201
Utpal Hansda
Sahayak
9734329254
Addl. Sahayak
Debabrata Lohar
GRS
8768316229
Shirsendu Mandal
VLE
9903686006
STP
Buddhadev Dolui
Jibika Sevak
9732591536
Ganesh Lohar
G.P. Karmee
9734354749
G.P. Karmee
Smarajit Mandal
CS
9593483702
GPCAA

Public representative

Name Designation Contact
Nabanita Gure Dangar
Pradhan
8101107312
Kshudiram Maji
Upa-Pradhan
9609072632

Visit Us