Amkopa GP

Amkopa Gram Panchayat

Overview

 • Area

  3743.72 Hectare

 • Households

  3518

 • Total Population

  19275

 • Male Population

  9832

 • Female Population

  9443

Office Staffs

Name Designation Contact
Santipada Dolui
Executive Assistant
9933534367
Secretary
Abhijit Maji
Nirman Sahayak
6297820765
Pradyut Lohar
Sahayak
7001440984
Addl. Sahayak
Subrata Kundu
GRS
9647239598
Chanchal Ray
VLE
7001835701
STP
Banshidhar Mandal
Jibika Sevak
9635845586
Abhay Malakar
G.P. Karmee
9933698878
Jagai Ghosh
G.P. Karmee
9679663929
Banshi Badan Manna
CS
8972751448
Chandan Bhattacharya
CS
6294006650

Public representative

Name Designation Contact
Mala Ahir
Pradhan
6294566172
Jayanta Ray
Upa-Pradhan
8972548084

Visit Us